Home 01

  • Blog
BT-SMILE

จำหน่ายบอนสีหลากหลายพันธุ์

สีสันอันสวยงามแปลกตาของบอนสีทำให้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นที่นิยมมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้บอนสีมีการปรับปรุงสายพันธุ์จากนักปลูกเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา เกิดเป็นสายพันธุ์ต่างๆที่มีสีสัน ลวดลาย


เลือกดูสินค้า

BT-SMILE

จำหน่ายต้นไม้

จำหน่าย  ไม้สัก, พะยุง, มะค่าโมง, ยางนา, ประดู่ ฯลฯ


เลือกดูสินค้า

BT-Smile

จำหน่ายต้นไม้ พรรณไม้ต่างๆ บอนสี

เราจำหน่ายและเพาะพันธุ์ต้นไม้ต่างๆมากมาย ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ สวยงามมีหลากหลายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกมากมาย

เราให้คำปรึกษาในเรื่องต้นไม้พันธุ์ไม้สามารถสอบถามได้


รายการสินค้าทั้งหมด

Highlight items

Deals of the Day

Days

Hours

Minutes

Seconds

BT-Smile

บทความรู้ต่างๆ